BOSANSKA BUKVA

Bosanska bukva predstavlja jedno od najtraženijih tvrdih vrsta drveta na svijetu. Njene izuzetne karakteristike u pogledu čvrstoće, lakoće za obradu i postojanosti je svrstavaju u sam vrh grupe tvrdih vrsta drveta. U ponudi se nalazi sirova i sušena bukova daska i bukovi elementi, pareni ili nepareni, u debljinama od 25, 32, 38, 43 i 50 mm i rasponskim dužinama od 25 cm pa do 500 cm.

1. OKRAJČENA DASKA
 • AA klasa – četiri strane čiste, bez čvorova, oštro oivičena
 • AB klasa – jedna strana čista, bez čvorova, druga strana sa kernom – diskoloracijom
 • BB klasa – obje strane bez čvorova, obje strane sa kernom – diskoloracijom, oštro oivičena
 • ABC klasa – jedna strana bez čvora, druga strana sa čvorovima, maksimalno jedan na dužni metar, dozvoljeni crni čvorovi, maksimalnog prečnika 2,5cm.
2. NEOKRAJČENA DASKA
3. ELEMENTI
 • A klasa – četiri strane čiste, bez čvora
 • B klasa – dozvoljen kern, bez čvora
4. LIJEPLJENE PLOČE
 • Dužinskoširinske
 • Širinske

JELA, SMRČA I BOR

 • ABC klasa
 • CD klasa – građevinska

LOGISTIČKE USLUGE

 • Kamionski prevoz – prevoz unutar i van zemlje šleper ceradama, šleper kiperima ili prevoz brodskih kontejnera
 • Pomorski prevoz – prevoz brodskim kontejnerima ili bulk
 • Usluge istovara, pretovara i utovara

KONSALTING USLUGE

 • Finansijski – analiza finansijskog položaja, trenutnog stanja i prijedlog mjera za veću uspješnost
 • Proizvodni – analiza proizvodnih linija, šema rada i prijedlog unapređenja i povećanja efikasnosti i efektivnosti
 • Logistički – prijedlog najpovoljnijih načina transporta
 • Spoljnotrgovinski – pomoć pri poslovanju sa inostranstvom u pogledu povećanja sigurnosti izvršenja posla

R134a

R134a je rashladni plin za punjenje auto klima u putničkim vozila starije generacije, te autobusima i kamionima. Standardno pakovanje pline je u cilindre neto težine 13,6 kg. Po hemijskoj formuli spada u haloalkalna jedinjenja hemijske formule CH2FCF3. Korišteni nazivi su još tetrafluoroetan, HFC134a, Freon 134a. Spada u grupu nezapaljivih plinova.

R1234yf

R1234yf je rashladni plin za punjenje auto klima vozila novije generacije. Predložen je kao zamjena za R134a zbog smanjenog štetnog uticaja na ozon. Hemijska formula je C3H2F4. Korišteni nazivi su još tetrafluoropropen, HFO1234yf, Freon 1234yf. Spada u grupu hidrofluoroolefina. Spada u grupu zapaljivih plinova.